Norges skogsindustri en sinke

Norge investerer bare en brøkdel av hva våre naboland Sverige og Finland gjør i skog og treforedling. Finansdepartementet mener skogeierne har fått mye gjennom skatteletter.

Svenskene planlegger å investere 20 milliarder i treforedling mellom 2015 og 2019. Finland investerer 27 milliarder. Norge investerer 300 millioner.

Myndighetene svikter

Leder Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund mener nabolandenes myndigheter har en helt annen holdning til skognæringen.

– Myndighetene i Sverige og Finland er mye tettere på næringen og utvikler løpende rammevilkårene langt mer aktivt. I Finland har man blant annet lagt frem en helhetlig skogstrategi med klare og konkrete mål, og det er utarbeidet en struktur for hvordan ulike myndigheter skal jobbe for nå målene, sier han til Finansavisen.

De norske myndighetene er derimot sinker, mener han.

– I Norge er myndighetenes tiltak for små og de kommer for sent, sier han.

Finansdepartementet viser til at de har lettet på skattetrykket.

– De generelle skattelettelsene i inntekts- og formuesskatten som denne regjeringen har gjennomført, har i høy grad også kommet skogeierne til gode, soer statssekretær Jørgen Næsje i departementet til Nationen.

Artikkelen i Nationen leser du her

Fakta: Investeringer 2015-2019

Norge: 300 millioner
Sverige: 20 milliarder
Finland: 27 milliarder

Kilde: Norges Skogeierforbund