Helge Urstrømmens kondolanseprotokoll

Glommens disponent Helge Urstrømmen døde brått av hjertesvikt hjemme på gården sin i Alvdal.

Benytt kommentarfeltet nedenfor til din kondolansehilsen.

Helge Urstrømmen ble bisatt fra Elverum kirke 20. juli.

Et siste farvel med Helge Urstrømmen (Tekst og foto, Åsmund Lang, redaktør i magasinet Skog)

Minneord fra Norges Skogeierforbund og Norskog

Minneord fra tidligere styreledere i Glommen:

Helge Urstrømmen er død. Vi som samarbeidet tett med han i 25 år, som styreledere i Glommen Skogeierforening, fylles med sorg over hans bortgang.
Vi har mange gode minner. Det var interessante og krevende prosesser i styret – der Helges overblikk, kreativitet og humor var til god hjelp. Han var lojal mot styret. Helge lyttet aktivt og var interessert i å få fram synspunkter fra medlemmene og de tillitsvalgte på alle nivåer.

Han hadde alltid Glommens visjon som grunnlag for sitt arbeid: “Med kjærlighet til naturen og med mennesket i sentrum, skal vi sammen skape større verdier.”

Glommen Skogeierforening ga ut bokverket ”Bjelker i Bygde-Norge” i forbindelse med Foreningens 100 års jubileum i 2003. Helge var en drivende kraft i dette bokarbeidet.
Selv hadde han stor interesse for historien. Han stod godt forankret i denne kunnskapen samtidig som han alltid var på jakt etter nye måter å effektivisere og modernisere organisasjonen og bruken av råstoff fra skogen.

Helge Urstrømmen vil selv bli stående som en bjelke i Bygde-Norge gjennom sitt arbeid.

Andreas Gjems | Einar Gjems | Torstein A. Opdahl | Mikael Løken