Helge Urstrømmen er død

Glommens disponent Helge Urstrømmen har gått bort, 59 år gammel.

– Det er med stor sorg vi i går mottok beskjeden om at Helge Urstrømmen har gått bort og våre tanker går spesielt til den nærmeste familien. Hans plutselige bortgang etterlater et stort tomrom i Glommen, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen.

Helge Urstrømmen døde brått av hjertesvikt hjemme på gården sin i Alvdal. Urstrømmen hadde sin bakgrunn og oppvekst nær skog og skogbruk, og ble uteksaminert som forstkandidat ved Norges Landbrukshøgskole i 1981. På 80-tallet hadde han ulike stillinger i Glommen før han ble disponent på Våler Skurlag i 1987. I 1991 ble han ansatt som disponent i daværende Glommen Skogeierforening, nå Glommen Skog SA.

Urstrømmen overtok en bedrift som var i en brytningstid. Gjennom opprydding i industriengasjementer og interne organisatoriske endringer, utviklet Glommen seg under hans ledelse til igjen å bli en sterk kraft i norsk skogbruk.

Skogbruket i grensestrøkene mot Sverige har hatt konkurranse om tømmerstokken i lang tid. Urstrømmens lederskap var preget av en grunnleggende tro på det private eierskapet og at en sunn og rettferdig konkurranse gjør utøverne bedre.

Urstrømmen var opptatt av at beslutninger og prosesser måtte baseres på en gjennomgående og grundig analyse. Han var ikke alltid enig i de retningene som skogbruket ønsket å gå i. Han hadde tidlig en klar ide om at den tremekaniske industrien vil være den viktigste økonomiske faktoren for norsk skogbruk. Skogeiersidens tilbakekjøp av Moelven Industrier ASA ble derfor en naturlig følge av dette.

I de 25 årene Urstrømmen ledet Glommen, utviklet skogbruket seg til å bli en miljøsertifisert og høyteknologisk bransje. Glommen som organisasjon ble også en vesentlig større aktør med utvidelsen av Trysilvassdraget i 2001 og fusjonen med Havass i 2015.

Urstrømmen etterlater seg kone og to voksne barn.

Glommens styre har i dag konstituert styreleder Egil Magnar Stubsjøen som fungerende daglig leder inntil videre.

 

Spørsmål kan rettes til Egil Magnar Stubsjøen på telefon 901 23 575.