Årsstudium i grønt entreprenørskap

Grønt entreprenørskap gir deg økt kompetanse om arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunnet, knyttet til landsbygda og relaterte næringer.

Studiet er relevant for deg som ønsker å arbeide med nyskaping og forretningsutvikling, og for deg som ønsker å realisere en egen forretningsidé eller kanskje ønsker en ny karriere i livet.

– Vi erfarer at det finnes mange unge “Petter Smarter” med gode ideer som har sin base i skog og utmarksressursene. Dette studiet, som tilbys tre  steder i Glommens geografi vil kunne gjøre det lettere å realisere de gode ideene, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Mer om studiet leser du her