God oppslutning om familieskogdagen i Setskog

Skogeier Rolf Christian Spillhaug stilte skog og skogsbilveier til disposisjon for familieskogdagen i slutten av mai.

Det var det mange som satte pris på. Skogeiere i Rømskog og Setskog skogeierlag fikk et fyldig innlegg av kommunens fagansvarlige  Stian Sandbekkbråten om bygging av skogsbilvei fra planlegging, finansiering og økonomi. Skogeier har selv et nytt veiprosjekt, som passet ypperlig både til demonstrasjon og diskusjon. HF Skog og Anlegg har stått for byggingen, og forsamlingen fikk se veibygging i praksis.

Skogdag Setskog 2016_2
Skogbrukssjef i Aurskog-Høland, Stian Sandbekkbråten, orienterer om økonomien ved skogsveiopprusting og nybygging.

 

Skogdag Setskog 2016_3
HF Skog og Anlegg viser hvordan veien bygges, lag på lag.
Skogdag Setskog 2016_foto Petter Simonsen
Interesserte og lydhøre deltakere på en vellykket skogdag . Foto: Petter Simonsen

 

Planting av skog var også tema for dagen. Skogbruksleder Peter Bevan inviterte til fagdiskusjon om plantetetthet og planlegging og finansiering av plantearbeidet.

Underveis i programmet fikk små og store testet kunnskaper i naturstien med premier etter gjennomført løype.

Skogdagen var et samarbeid mellom Rømskog Skogeierlag og Høland og Setskog Skogeierlag.