Stell av skog på dagsorden i ytre Østfold

Planting, ungskogpleie og tynning var tema på en nylig avholdt skogkveld på Tomb videregående skole i Råde.

Skogdag Raade 2016_3Drøyt 20 skogeiere diskuterte og mente noe om hva som var lurt å gjøre og hvilke resultater en kunne forvente av ulike skjøtselstiltak for å få opp en verdifull skog. Skogbrukssjef Bjørn Pettersen, faglærer Lars Freim på Tomb og skogbruksleder Johs Mangersnes bidro med nyttige fagkunnskap med sine til sammen rundt 100 års erfaring fra Østfold-skogen. Og med en slik ramme tålte gruppen en regnbyge!

Budskapet i debatten var at det er viktig å ha et mål for skogbehandlingen og at skog må stelles for å gi høy verdi. Ikke minst er dette viktig på den gode marka i Østfold der boniteten er supergod i dalsøkkene. Venter en for lenge med foryngelsen er ugress og kratt over en på kort tid. Men som noen trakk fram, planting umiddelbart etter hogst kan få stygg medfart av gransnutebiller. Særlig er dette utbredt på større hogstflater.

Et annen konklusjon var at en ikke måtte ungskogpleie og tynne for seint, dette skaper ustabile bestand og øker risiko for vindfall og snøbrekk. Det var også stor nysgjerrighet på et nytt furusortment som var tilpasset Østfold-furua og som økte rotnettoen i slike bestand. Her kan skogbruksleder Johs Mangersnes kontaktes for nærmere informasjon (907 71 585).

Skogdag Raade 2016_0
Skog må stelles for å gi høy verdi. Ikke minst er dette viktig på den gode marka i Østfold der boniteten er supergod i dalsøkkene.

Artig var det at familien Bjerketvedt fra Våler stilte med hele tre generasjoner skogbrukere. Yngstemann gikk på skolen på Tomb og diskusjonen gikk frisk innen familien da vi passert juniors nyetablerte klopp. Han fikk godkjent fra farfar på arbeidet.