Eirik Milde invitert til fagkveld om ulv

Det ble en interessant fagkveld om ulveforvaltningen i regi av skogeierområde Havass. Møtets hovedinnhold var ulv og ulvepolitikken som Stortinget nylig har vedtatt.

Stortingsrepresentant Eirik Milde, medlem av Energi- og miljøkomiteen for Høyre, gikk gjennom historikken og fortalte om bakgrunnen og tenkningen rundt ulveforliket som landet på 4-6 ynglinger pr år. Han var tydelig på at det nå er de regionale rovviltnemdene som vil avgjøre om og i hvilket omfang det blir åpnet for jakt på ulv, innenfor rammene i ulveforliket.

Han opplyste også om at Stortinget har bedt regjeringen utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Milde poengterte at ulveforliket er et kompromiss som er basert på at svært lavt ulveantall i Norge og at det neppe er tenkelig å finne en kompromissløsning basert på et lavere bestandsmål.

Glommen etterlyser erstatnings- og kompensasjonsordninger 

Jo Petter Grindstad gikk gjennom Glommens standpunkter der vi hele tiden har vært opptatt av den reduksjonen av livskvalitet og økonomi som ulven representerer. Dette i tillegg til at Glommen mener ulven er en art som vi ikke er forpliktet til å ta vare på i Norge.

Etter Glommens oppfatning må man utrede spørsmålet om hvilke begrensninger Bern-konvensjonen gir i norsk selvbestemmelsesrett om ulvestammen. Det virker nokså urimelig at denne konvensjonen er formulert så klart og er så forpliktende at den dikterer norsk ulvepolitikk direkte. Dernest må spørsmålet om erstatning til grunneiere og andre rettighetshavere innenfor ulvesonen tas mer alvorlig.

Selv om ulveforliket sier at regjeringen skal utrede erstatnings- og kompensasjonsordninger for konsekvensene av ulv, er Glommens oppfatning at dette ikke går langt nok. Den norske ulvepolitikken går ut på at man plukker ut en geografisk del av Norge som skal ta belastningen med ulv på nasjonens vegne. Dette forvaltningsprinsippet får derved et ekspropriasjonsliknende preg. Her kan det ikke bare være snakk om utredninger, her må ordentlige kompensasjonsordninger på plass.

Det kom flere interessante og vel begrunnende spørsmål fra salen. Eksempelvis var Jens Holene fra Eidsberg opptatt av hvilken status ulven hadde når den/de beveget seg utenfor vedtatte ulvesone. En representant fra Aurskog-Høland viste til erfaringer fra forvalting av ulv i Baltikum og de menneskelige reaksjoner som man opplevde ved å ha ulv tett innpå seg.

Fagkveld Orje Radhus
Stortingsrepresentant Eirik Milde (th) og leder i Havass skogeierområde, Gudbrand Kvaal, venter spent på at rådhussalen i Ørje skal fylles forut for ulvedebatten forrige uke.

Du kan få tilgang til de ulike innleggene ved å klikke her (pdf)
Eirik Milde
Jo Petter Grindstad