Overvåker skogbrannfaren nøye

Glommen tar konsekvensen av skogbrannfaren og stopper all hogst der det er nødvendig.

– Det er ikke riktig som NRK opplyser at Glommen har innført full stopp i skogsdriftene i Hedmark. I enkelte områder er det full stopp, i andre områder er det enkelte stopp og forflytninger. Skogbrannindeksen viser at det er stor skogbrannfare i Hedmark og at den er økende jo lengre nord og jo høyere du kommer. Nord-Østerdal er det mest kritiske området for øyeblikket med skrinn mark og tørre furumoer, mens den er lavest i Trysil som har hatt nedbør den siste tiden, sier skogsjef Per Skaare.

– Vi vurderer skogbrannfaren fortløpende og følger med på skogbrannindeksen. I store deler av fylket er det fullt mulig å kjøre i fuktige granbestand. Våre folk har stående ordre om å vurdere brannsikkerheten og iverksette nødvendige tiltak. Det kan være kjøring uten belter og kjettinger, kjøring til visse tider om natta eller full stopp. Som tidligere nevnt er all markberedning stanset, forteller Per Skaare.

Hogststopp innebærer store inntektstap, først og fremst for entreprenørene.

– Entreprenørene får ikke kompensert inntektstapet. Vi forsøker å flytte maskiner og utstyr til områder hvor det ikke er brannfare for å holde hjulene i gang, sier han.

Fortløpende vurderinger i Østfold og Akershus

– Situasjonen er den samme i Østfold og Akershus. Vi vurderer løpende hvilke granbestand vi kan foreta avvirkning i. Fururabbene ser vi fullstendig bort fra inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Fortsetter godværet opptrappes overvåkningen og full stopp vurderes, forteller regionsjef Thorvald Grini.

God dialog med skognæringa

Brannvesenet kan legge ned totalforbud mot skogsdrift på grunn av skogbrannfaren, men de vil heller at næringa skal ta ansvar selv.

– Vi har en god dialog med Glommen, blant annet. De var ute før helga og la inn restriksjoner for sine entreprenører som jobber i skogen. Nå er vi også i dialog med de andre i bransjen, sier brannsjef Nils Erik Haagenrud i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS til NRK. – Skognæringa har forståelse for problemet og det setter brannvesenet pris på.