Styrket skogbrukslederteam i region Havass

Stein Aasgaard startet opp som skogbruksleder i Sarpsborg, Rakkestad og Marker 1. april i år.

Stein Aasgaard er utdannet ved skogbruksskolen på Saggrenda og har bortimot 20 års fartstid som skogsmaskinfører. Han inngår i skogbrukslederteamet i region Havass med kontorsted i Halden.

– I løpet av disse årene har jeg vært borti mye. De første fem, seks årene kjørte jeg en ren tynningsmaskin, mens det de siste årene kun har blitt sluttavvirkning. Svært nyttig erfaring å ha med seg inn i jobben som skogbruksleder. I tillegg er jeg selv skogeier og har en eiendom på 1000 daa i Aremark.

Stein Aasgaard trives i skogen og trives med folk. Han har god kjennskap til Havass og senere til Glommen gjennom mangeårig tillitsvalgt i det lokale skogeierlaget.

– Det er en nyttig plattform å ha med seg. Du blir kjent med organisasjonen fra innsiden. Etter fusjonen har jeg blitt enda bedre kjent med Glommen og for en som er levende interessert i skau og skaubruk er denne jobben innertier, sier han.

Stein Aasgaard sitter i kommunestyret og regner seg som relativt samfunnsengasjert. Når det kommer til andre interesser er elgjakta fritidssyssel nummer én.