Ulveforliket vedtatt på Stortinget

Ulveforliket ble, som forventet, vedtatt av Stortinget. Til tross for stor misnøye med forliket innen Frp og Høyre ble forliket vedtatt slik det var framlagt.

Det er å beklage at vi heller ikke denne gangen ble hørt. Vi har fått et forlik svært få er fornøyde med og som i sin ytterste konsekvens vil kunne medføre flere ynglinger enn dagens målsetting.

Intervallmålet gir fortsatt forvaltningen store frihetsgrader med hensyn på bestandsstørrelsen. Vi kan ikke se at forliket på noen måte vil virke konfliktdempende, snarere tvert imot.

Nå får vi håpe at den genetiske kartleggingen som forliket legger opp til gir resultater som fører til at Stortinget tvinges til å ta saken opp på nytt.

Vi får imidlertid gi Hedmarkspolitikerne i Næringskomiteen kred for at de prøvde å påvirke innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen i riktig retning – uten at de nådde fram.