Stor skogbrannfare

Skogbrannindeksen er høy på Østlandet. Glommen har sendt ut varsel til sine entreprenører om at størst mulig aktsomhet legges til grunn i områder hvor det fremdeles er mulig å gjennomføre skogsdrift.

– Vi stoppet all markberedning fra i går. Unntak er på fuktig granmark der skogbruksleder har foretatt befaring og kartlagt at det ikke er skogbrannfare, sier skogsjef Per Skaare.

Vurderer full stopp fortløpende

Alle som utfører arbeide i skogen for Glommen, som skogsmaskinentreprenører, skogsmaskinsjåfører og skogsarbeidere med ryddesag, har alle et selvstendig ansvar for å vurdere skogbrannfaren og på eget initiativ avslutte pågående arbeide om man vurderer skogbrannfaren til å være for høy i forhold til det arbeide som utføres.

– Våre ansatte og entreprenører er kjent med de forholdsregler som gjelder for arbeide i skogen, og alle er informert om at det på kort varsel kan komme melding om full stopp for all skogsdrift, sier Skaare.