Effektiv avling under duk av tre

På Stora Enso Kvarnsveden oppmuntres medarbeiderne til å tenke nytt. Det handler om å lage mer enn papir av skogsråstoffet.

En biologisk nedbrytbar avlingsduk er det første konkrete resultatet av et framgangsrikt innovasjonsarbeid på Stora Ensos Kvarnsveden bruk i Borlänge. Duken fungerer som markdekke og bekjemper ugress effektivt. Den er tilpasset storskala avlinger både innen- og utendørs. Duken reduserer behovet for sprøytemidler, øker tilveksten, stabiliserer temperaturforskjeller i jorden og er helt nedbrytbar.

Nå slipper grønnsaksprodusentene å bruke tid på å fjerne plast når sesongen er over. Etter innhøsting pløyes duken ned og går tilbake til naturen.

Duken er laget av vanlig granmasse og er et resultat av mangeårig innovasjonsarbeide i samarbeid med Stora Ensos forskningssenter i Mönchengladbach i Tyskland.

Her kan du lese mer