Glommen deltok på dialogmøte med Ketil Solvik-Olsen

Med en ny Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 på beddingen er det tid for høringer og innspillsrunder.

Samferdselsdepartementets politiske ledelse reiser nå landet rundt på NTP-turné. Tirsdag 31. mai var turen kommet til Hedmark og Oppland. I regi av NHO Innlandet ble det invitert til dialogmøte for å hente inn synspunkter og innspill fra lokalt næringsliv. I løpet av et to timers møte med i alt 11 innlegg fra næringslivet var skognæringen representert med tre innledere; Glommen Skog ved Jo Petter Grindstad, Mjøsen Skog ved Erik Dahl og Stora Enso ved Arne Ivar Øvergård.

Skognæringen var med andre ord godt representert. Ministeren fikk belyst mange behov og temaer. Fra skognæringens side var elektrifisering av Røros- og Solørbanen et hovedtema. Ikke bare den foreslåtte strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar, men også behovet for videre elektrifisering av Rørosbanen, Elverum-Støren. Dette har ikke bare betydning for skogbruket, men er nasjonalt viktig for at regjeringen skal oppnå sine målsettinger om overføring av gods fra veg til bane, klima, kapasitetsøkning for øvrig gods nord-sør og regularitet i rutetilbudet.

– Elektrifisering av Rørosbanen vil ikke minst være betydningsfull i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet nord for Lillehammer ved å forenkle utbyggingen og gjøre det mulig å opprettholde et godt tilbud for gods- og passasjertog i utbyggingsperioden, sier Jo Petter Grindstad.