Flott sommervær og skog på dagsorden gir suksess

25 skogeiere med skog i Glommens geografi og bosatt i Oslo-regionen, møttes ved Bogstadvannet i Sørkedalen for å diskuterer skogbruk og næringens ståsted.

Skogforvalter i Oslo kommune, Knut Johansson, kunne fortelle om Oslo kommunes strategiske grep med å endre hogstform i områder med stor allmenn ferdsel og mange hensyn å ta. Fra å være uglesett gjennom uttak av 5.000 kubikkmeter i flatehogst ble det nå tatt ut snaut 30.000 kubikkmeter som lukkede hogster, og med svært liten negativ omtale og oppmerksomhet. Spørsmålene til tema fra gruppen var mange og interessante med fokus på økonomi, driftsformer og skjøtselstiltak ved en slik skogpleie.

Nestleder i Glommen, Rolf Holm, orienterte kort om Glommens arbeid med høyere prioritering av grunneierrett og våre standpunkter rundt meldingen om kraftig vekst i vernearealet.

De klimamotiverte løsningene med tilskudd til planting og gjødsling av skog ble gjennomgått av skogsjef Per Skaare. Avslutningsvis var vi innom et plantefelt hvor Glommens mål og tanker med en helhetlig skjøtselsplan for å skape størst mulig verdier for skogeier ble ivrig diskutert. Her er nøkkelen riktig plantetall og pleie av ungskog, med resultat god sunnhet, høy sagtømmerandel og grove dimensjoner.

Ispedd bålkaffe og tilbehør, var alle enige om at livet som skogeier var riktig trivelig!

Skogdag Sørkedalen3
Flott utsikt over byen.
Skogdag Sørkedalen4
Knut Johansson forteller at Oslo kommune har tatt strategiske grep med å endre hogstform i områder med stor allmenn ferdsel og mange hensyn å ta.
Skogdag Sørkedalen
På jakt etter barkebiller.