Det skjer i Glommen

Glommen inviterer til en rekke arrangementer i juni – du kan delta på Furusymposium og Fløterfestival i Osen, ulvedebatt i Ørje eller få praktiske skjøtselstips i Solør.

– I mai og juni er det tett mellom arrangementene i Glommens område. Ikke før avsluttes mai med fagdag i Sørkedalen før vi i løpet av juni drar i gang med flere treffpunkter med god geografisk spredning og med variert innhold. Du vil treffe tillitsvalgte, entreprenører, ansatte og kjente fagkapasiteter fra for eksempel Moelven, Svenska Skogsplantor, NIBIO og Skogforsk Sverige. Flere av arrangementene er samarbeidsprosjekter med kommuner og andre aktører i skognæringen – sammen håper vi på fulle hus, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Mer om arrangementene leser du her;