Innsiktsfull leder i Glåmdalen

Dagens leder i Glåmdalen viser både innsikt og forståelse av klimautfordringene og skogens muligheter som en viktig del av klimaløsningen.

Lederartikkelen gir en god beskrivelse av skogbrukets vellykkede miljøarbeid med en økende andel gammel skog og døde trær i skogen.

– Stortingets vedtak om vern av ti prosent av skogarealet beskrives som er skritt i feil retning, noe vi er helt enige i, uttaler næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.

Her kan du lese mer