Ambisiøs godsmålsetting fra Stortinget

Godsavtale skal flytte 300.000 trailere bort fra veien.

De fire borgerlige partiene i Transportkomiteen er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030 med en ytterligere økning til 50 prosent innen 2050.

– Dette er en ambisiøs målsetting som det trengs politisk handlekraft for å oppnå. Vi ser at dette kan være et kraftig argument for elektrifisering av Solør- og Rørosbanen, helt i tråd med våre prioriteringer. Det har vært mange festtaler om å få gods over fra veg til bane og sjø, nå håper vi på handlekraft og ikke bare fagre ord, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.

Til NRKs omtale av saken