Flertall mot ulv i nabolaget

Det er fristende å sitere Arnulf Øverland «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

I gårsdagens høring på «Ulvemeldingen» i Stortingets Næringskomite valgte Glommen å la Erik Dalen fra Ipsos MMI presentere Ipsos meningsmåling fra 2016 om folks holdninger til ulv. Denne viser at det er et flertall i befolkningen som ikke ønsker ulv der man bor.

Erik Dalen kommenterte videre hvordan Norsk institutt for naturforsknings (NINA) meningsmåling fra 2010 og Ipsos MMI måling fra 2011, er gjengitt i stortingsmeldingen. Etter Dalens oppfatning gis det feil inntrykk av folks holdninger til ulv, fordi den ikke refererer den korrekte tolkningen av Ipsos MMI tall.

Dalen påpekte hvilken betydning spørsmålsstillingen har ved gjennomføring av meningsmålinger. Dersom spørsmålet som stilles er hva man mener om ulv i Norge, fritas folk fra ansvaret for eventuelle ulemper man ikke blir berørt av selv. Man må spørre om hva respondenten mener om ulv der man bor, og se svarene opp mot om man bor i områder med ulv eller ikke. Det betyr blant annet at de som bor i ulvetomme områder og mener det er passe med ulv der man bor, mener at det skal forbli ulvetomt. Da er man ikke positive til ulv.

Det blir viktig framover å få til så gode kompensasjonsordninger som mulig for grunneiernes tap av inntekter og rettigheter. Videre er det viktig å få utredet ulvens genetiske status og ut i fra den gjøre nye vurderinger av forvaltningen.

Uansett er forslaget til forlik et godt utgangspunkt for videre konflikt omkring forvaltningen av ulven framover. Dette er nok ikke den siste ulvedebatten på Stortinget.

Til spørreundersøkelsen