Ti på topp i skog-Sverige

SCA har størst omsetning samtidig som selskapet er en stor aktør på virkesmarkedet. Det plasserer selskapet øverst på listen over de ti største skogindustriselskapene i Sverige.

På de neste plassene finner vi Stora Enso og Billerud Korsnäs, mens Moelven inntar sjetteplassen.

Listen er satt opp på bakgrunn av omsetning og selskapenes største utfordringer.

Slik svarer Morten Kristiansen på spørsmålet om hva som er den største utfordringen i Moelven i dag:

– Å fortsette og utvikle selskapet så vi klarer den internasjonale konkurransekraften. Målet er å nå en omsetning på nivå med dagens, kanskje litt større, og det kommer vi til å gjøre på færre selskaper enn vi har i dag.

Slik ser listen ut:

  1. SCA
  2. Stora Enso
  3. Billerud Korsnäs
  4. Södra Skogsägarna
  5. Holmen
  6. Moelven
  7. Sveaskog
  8. Vida
  9. Derome
  10. AB Karl Hedin

Les mer om Sveriges ti største skogindustriselskaper