Det som ikke skal skje har skjedd

Glommen har skadet et kulturminne i forbindelse med en tynningshogst på Åsnes Finnskog.

Området som kalles Infoskogen ligger tett inntil Flisaelva, og er et område som Sønsterud bruker i undervisningen om kulturminner og vern av disse.

– Det kan høres veldig merkelig ut at det kan gå galt i et område som er så godt oppmerket. Forklaringen er at avgrensningene i de offentlig tilgjengelige databasene ikke stemmer overens med terrenget. Når dette ble oppdaget varslet vi omgående Fylkesarkeologen, sier skogsjef Per Skaare.

Glommen har ennå ikke fått tilbakemelding fra Fylkesarkeologen om videre behandling av saken.

– Vern av kulturminner er et ansvar vi tar svært alvorlig, og vi er i full gang med en interngransking av våre rutiner for å unngå at dette skjer igjen. Dette er en utfordring som krever ekstra aktsomhet av oss, sier Skaare.