Viktig del av kulturhistorien i skogbruket

HåkonSkaraberget4Håkon Skaraberget var i gang med å planlegge en hogst da han oppdaget det som skulle vise seg å være et steinbrudd knyttet til bygging av en skådam i Røgdenvassdraget på Grue Finnskog.

– Fløtinga i vassdraget opphørte i 1963. I kulturminnesammenheng er kanskje ikke dette funnet veldig gammel, men det er en viktig del av kulturhistorien i skogbruket. Langs elva vil en kanskje finne flere slike plasser, men det er første gangen jeg har kommet over en av dem, forteller skogbrukslederen.

Skådammer, også kalt skjerm, ble bygd der elva har brå svinger eller vanskelige bredder for å hindre tømmeret i å sette seg fast. Som regel var disse bygd av stein, tømmer eller betong.

– Her er skådammen bygd opp for å hindre at vannet skulle ta flere løp. Et imponerende arbeid med tanke på at toppen av skådammen har vært halvannen til to meter høyere enn vannstanden ved en normal vårflom. Litt av en jobb i en tid med enkle redskaper, sier han.

Håkon Skaraberget er oppvokst i nærheten av vassdraget, men aldri før sett en slik plass. Flere av steinblokkene har tydelige merker etter kilene som ble slått inn for å kløyve dem.

– Steinene var så overgrodde at jeg måtte fjerne mosen på noen av dem for å være helt sikker. Jeg tok kontakt med fylkeskommunen om funnet og opplyste om kartkoordinatene. Nå vil det bli satt igjen høystubber rundt arealet på nærmere ett mål for å markere kulturminnet.

– Ikke av de mest sjeldne funnene, men moro å oppdage, sier han.

Skådam_Røgden2
Her ser en tydelige merker etter kilene som ble slått inn for å kløyve steinblokkene.

Skådam_Røgden3