Reiser langt for å plante skog

Skogkultursesongen 2016 er over oss  og de fleste av våre 80 skogsarbeidere er på plass.

Sesongarbeiderne fra Litauen, Polen, Serbia og Slovenia kommer gjerne til Glommen for å jobbe i skogen i noen hektiske måneder.

I Havass, Vinger og Odal, Solør og Sør-Østerdal startet de for fullt for et par uker siden, mens de som skal til Åmot og nordover vil være på plass fra 10. mai.

– Årets kontingent på 80 skogsarbeidere er den største så langt. Det er ti flere enn i fjor, og disse skal alle til Havass. Som alltid er det både nye og gamle fjes blant de som kommer, men svært mange kommer igjen år etter år. Det tyder på at de trives med jobben og med oss, sier skogkultursjef Christian Svenkerud. – I år har vi i tillegg fem studenter fra Ås og Evenstad som skal ut i praksis og foreta kvalitetskontroll av det utførte arbeidet.

Tre millioner planter ut i vår

Under vårplanting vil det bli satt ut tre millioner planter, en halv million mer enn i fjor.

– Veldig gledelige tall som viser at skogeierne er svært bevisste på foryngelsesplikten. Vi har fått flere skogeiere etter fusjonen med Havass, vi hadde rekordavvirkning i 2015 og i tillegg har regjeringen gitt støtte til tettere planting, til sammen er dette faktorer som er med på å løfte resultatet, sier skogkultursjefen.

Best i landet

Statistikken viser at skogeierne i Elverum er de aller beste i landet til å plante skog, at skogeierne i Solør-kommunene er de beste på ungskogpleie og forhåndsrydding, mens skogeierne i Trysil ligger på markberedningstoppen.

– Ungskogen vokser mer enn noensinne, og selv om det gjøres mye bra investeringsarbeid i skogen, er fremdeles mye ugjort. Vi har god kapasitet og våre skogsarbeidere er klare til innsats – vi håper det blir kamp om å komme på “best of” lista i årets skogkultursesesong, sier Svenkerud.