Pleier du ungskogen riktig, får du mer sagtømmer. Det gir også en lavere driftspris.

Hvis Innlandet pleier skogen bedre, kan driftskostnadene senkes med ti kroner kubikkmeteren, noe som vil gi en gevinst på 30–40 millioner kroner årlig, ifølge Østlandsforskning.

Til sammen kan skognæringen i Innlandet spare nær hundre millioner kroner årlig på å bedre skogstellet, dyrke fram mer sagtømmer og få tømmeret over på større tømmerbiler. Det er konklusjonene i en rapport Østlandsforskning finpusser på fram mot Skog og Tre-konferansen i juni. I tillegg kommer gevinsten fra å ha mer sagtømmer å selge. Sagtømmerprisene i Hedmark er på høyde med de svenske, mens massevirke ligger lavere.

– Når skogeier får dobbelt så godt betalt for sagtømmer som for massevirke lønner det seg å produsere mer sagtømmer, sier prosjektleder Ivar Stuve til Nationen i dag.

Bedre rammevilkår i Norge

Til tross for lav aktivitet har Norge bedre rammevilkår enn Sverige for å pleie ungskogen. På svensk side finnes ikke direkte tilskuddsordninger til skogskjøtsel. I Norge dekker offentlig støtte til ungskogpleie om lag 30–40 prosent av kostnaden.

– Likevel er skogskjøtselsnivået i Innlandet langt lavere enn i sammenlignbare skogstrøk på svensk side, sier Stuve.

– Det vil ta tid å realisere de økte skogverdiene, men i et lengre perspektiv er det ingen grunn til at vi skal ligge etter svenskene, sier han.

Til artikkelen på www.nationen.no