30 millioner i pluss for Moelven

Økte leveransevolumer i den tremekaniske delen av konsernet og positiv utvikling i den svenske delen av modul- og innredningsvirksomheten gir Moelven et driftsresultat på NOK 30 millioner i årets første kvartal.

Tilfredsstillende etterspørsel

Konsernsjef Morten Kristiansen sier at det har vært tilfredsstillende etterspørsel etter industritre i kvartalet.

– På eksportmarkedene har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene. Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia har vært god. Leveransevolumene var høyere, men til priser under samme periode i fjor, sier Kristiansen.

God råstofftilgang

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene var tilfredsstillende i perioden. Prisene for sagtømmer var noe lavere enn i samme periode i fjor.

– For divisjonen Byggsystemer var aktivitetsnivået høyere enn i samme periode i fjor. Hovedsakelig er årsaken en meget god ordreinngang i modulvirksomheten i Sverige gjennom hele 2015. Modulvirksomheten på norsk side har også lykkes med å forbedre sin produktivitet. I tillegg er det gode markedsforhold for bygginnredningsvirksomheten Moelven Modus i Sverige.

Viktig for Glommen

– Moelven Industrier ASA er kommet godt i gang i 2016 og ligger foran budsjett både på resultat og omsetning, og det er viktig for Glommen at selskapet utvikler seg positivt, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen.