Vi må bygge skogen som merkevare

Styreleder Egil Magnar Stubsjøen brukte hele sin årsmøtetale på behovet for å styrke skogeiernes grunneierrett.

– Vi må bygge skogen som merkevare, noe som i praksis betyr at vi må endre fokus, gjøre spissere prioriteringer og se på hvordan vi organiserer arbeidet internt, sa Stubsjøen til årsmøtet.

Stubsjøen fortalte årsmøtet at styret i Glommen jobbet lenge og intenst med spørsmålet om hvordan skogeiernes grunneierrett skal kunne styrkes i framtida, og la fram en ambisjon som lyder slik: «Vi må vinne opinionens anerkjennelse for den samfunnsmessige betydningen av arealbasert verdiskapning. Derigjennom skape grunnlaget for en politikk som støtter og utvikler den arealbaserte verdiskapningen».

– Det var disse analysene og dette målet vi har nedfelt, som var bakgrunnen for at styret i Glommen i vinter foreslo en vedtektsendring som blant annet innebar en friere tilknytning til Norges Skogeierforbund. Dette var ikke fordi vi ønsket å gå ut av Skogeierforbundet, men fordi vi er opptatt av å skape handlingsrom for å kunne tenke nytt, inngå nye allianser og å for å kunne endre måten vi jobber på, sa han.

– Vi i Glommen har også diskutert premissene for å lykkes og jeg tror hovedmålet må være å snu opinionen. Utad i mediene og hos menigmann framstår vi ofte som suspekte miljøverstinger. Den holdningen og forestillingen må vi snu. Vi må selge inn den positive historien om skogen, både som grunnlag for verdiskaping og den miljøinnsatsen vi faktisk bidrar med, understreket Stubsjøen.

– Vi forventer nå at Skogeierforbundet tar initiativ til at grunneierorganisasjonene i Norge, det vil si Skogeierforbundet, Norskog, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget, møtes til en workshop for å stake ut en ny kurs og en ny strategi for dette arbeidet, sa han med tydelig adresse til Skogeierforbundets direktør, Erik Lahnstein og styreleder Olav Veum, som begge satt i salen.

Les mer på www.skog.no

Tekst: Åsmund Lang