Fylkestingene i Hedmark og Oppland ber regjeringen trekke ulvemeldingen tilbake

Når fylkestingene i Hedmark og Oppland ber regjeringen om å trekke rovviltmeldingen tilbake er dette er sterkt signal om at det foreliggende forslaget ikke vil medvirke til å skape ro om forvaltningen av ulven.

De to fylkestingene mener i likhet med Glommen at det er behov for en ny gjennomgang av Norges forpliktelser i forhold til Bernkonvensjonen før en ny melding legges fram for Stortinget.

Videre sier de to fylkestingene at konsekvensene for enkeltmennesker, lokalsamfunn, dyrevelferd og artsmangfold som skal bære ulempene ved dagens ulveforvaltning er urimelige, og at det må sikres gode erstatningsordninger for den enkelte berørte og at områder som får en særskilt belastning må få økonomisk kompensasjon

– Dette er synspunkter som deles helt og holdent av Glommen og det gleder oss at vi får bred politisk støtte for våre synspunkter, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.

Les mer om fylkestingenes vedtak