Nyetablert tynningslag fra Holth Skogsdrift i gang i Indre Østfold

Det er fart i skogbruket. Og det er stor fart på tynningshogster i Østfold. Glommen har nå etablert ekstra tynningskapasitet for å møte behovet hos skogeierne.

– Da Glommen kom med en henvendelse om å inngå en samarbeidsavtale med oss var det umiddelbart interessant. Maskinparken vår var i utgangspunktet tilpasset sluttavvirkning og dermed ikke optimal i forhold til tynningshogst. Vi har god tro på denne avtalen og har valgt å investere i en tynningsmaskin for å dekke behovet, forteller daglig leder Jan Birger Holth i Holth Skogsdrift AS.

Glad i yrket – og egen fanklubb

Det velrennomerte entreprenørfirmaet har røtter tilbake til 1989, da Jan Birger Holth startet firmaet sammen med en onkel. Holth Skogsdrift AS bestod den gangen av tre ansatte.

– Onkelen min og jeg startet i det små. Siden har vi har vokst jevnt og trutt. I 1995 ble jeg eneeier og i dag teller firmaet 13 fast ansatte, fem hogstmaskiner og seks lassbærere – og vi har egen fanklubb, Holth Skogsdrift Fanclub, med overraskende mange følgere, forteller Jan Birger Holth.

Entreprenørene har sterk påvirkning på skogeiers økonomi. De legger grunnlaget for den verdiskapningen som skjer i industrien og det er de som i stor grad er utøvere av Glommens miljøpolitikk.

– Yrket krever stadig mer. Avtalen med Glommen sikrer oss jobb hver dag, samtidig som den frigjør tid. Timene jeg tidligere brukte på administrasjon er flyttet til hogstmaskina. Det opplever både de ansatte og jeg som positivt. Vi kjemper mot marginene som stadig krymper i alle næringer. Dermed er det en fordel at også daglig leder er ute i felt og får føle på de samme kravene i jakten på kubikk, sier han.

Positiv stemning

Trivselsfaktoren blir vektlagt i firmaet. Jan Birger Holth er like opptatt produktivitet og resultater som av ansattes ve og vel.

– Vi har vært heldige og har en stabil arbeidsstokk. Den sist ansatte går under tilnavnet «lærlingen» selv om han ble ansatt for seks år siden, sier han.

– Neste stopp er Island. Nå skal alle ansatte på tur!

Holth Skogsdrift strekker seg langt for skogeierne.
Holth Skogsdrift strekker seg langt for skogeierne og har til og med egen fanklubb. Bilder fra Holt Skogsdrift Fanclub