27. april – Glommens årsmøte

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til åpent årsmøte onsdag 27. april på Forstmann, Norsk Skogmuseum kl. 10.00 -15.00.

På årsmøtet samles de 41 nyvalgte årsmøteutsendingene fra skogeierområdene, styret, valgkomiteen og andre gjester. Vi ser fram til styreleder Egil Magnar Stubsjøens redegjørelse og orienteringen fra administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein og styreleder Olav Veum.

Ved årets valg har valgkomiteen fått i oppgave å «slanke» styret. Etter Havass-fusjonen har styret bestått av elleve medlemmer. Ved årets valg skal antall styremedlemmer igjen ned til åtte medlemmer, hvor skogeierområdet Havass er sikret to personer. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styreleder Egil Magnar Stubsjøen, nestleder Rolf Th. Holm og årsmøtets ordfører Dag Rønning.

Velkommen til et interessant årsmøte!

Sakliste:

Sak 1 Opprop.

Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

Sak 4 Behandle styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse, samt disponering av årets resultat.

Sak 5 Orientering fra Norges Skogeierforbund.

Sak 6 Godtgjørelser.

Sak 7 Valg.

Sak 8 Beslutte antall representanter til neste årsmøte.

Sak 9 Fastsette serviceavgift for 2016 og 2017.