Enorm interesse for gjødsling

De siste årene har det blitt gjødslet ca 7000 dekar skog årlig på landsbasis. Nå er det kommet inn bestilling på helikoptergjødsling på hele 40.000 dekar bare i Glommens område.

I februar kom meldingen om at det i 2016 vil bli gitt 40 prosent statstilskudd til gjødsling.

– Vi synes vi var svært så ambisiøse da vi la opp til å gjennomføre gjødsling på 15.000 dekar. Men skogeierne i Glommen har vist seg å være langt mer ambisiøse. Innen fristen som var 1.april, er det kommet inn bestilling på helikoptergjødsling på hele 40.000 dekar i Glommens område, sier skogkultursjef Christian Svenkerud.

Det er satt av en pott på 27 millioner kroner i statsbudsjettet til tettere planting og gjødsling. Ni millioner skulle gå til gjødsling. På landsbasis er bestillingen på 80.000 dekar og taket på tilskuddspotten er dermed nådd.

– Selv med den høye responsen på gjødsling, er det endelig bestemt at tilskuddssatsen skal holdes på 40 prosent for 2016. Landbruksdirektoratet melder også at de regner med at tilskuddsordningen blir videreført ut over 2016, sier skogkultursjefen.