Storstilte ønsker fra svensk næringsliv for jernbaneutbygging i Sverige

Svensk næringsliv ser behov for satsing på utbygging av kapasitet for økt godstransport i Sverige.

I et ti-punktsprogram fokuseres det på økt tillit til jernbanetransporten i Sverige. Et av ønskene er elektrifisering av de gjenstående 10 prosentene av jernbanenettet som ikke er elektrifisert.

Fram mot 2050 foreslås det utbygging av fire «robuste» godskorridorer, blant annet Skåne-Gøteborg-Oslo og strekninger «vester om Väneren».

– Det samme fokuset på jernbanetransport har næringslivet på norsk side, og det er flere næringsaktører som er villige til å gå inn i et offentlig-privat samarbeid for å få gjennomført en effektiv transportløsning. Vi har lov til å misunne svenskene som er klare vinnere av elektrifiseringskampen med 90 prosent utbygd jernbanenett, sier Jo Petter Grindstad.

Les mer om forslaget her

Foto: Njål Svingheim