Marsrekord for skogbruksleder Erling Birger Semmingsen

Erling Birger Semmingsen

I Nord-Østerdalskommunene ble det i mars målt 10.562 kubikkmeter tømmer.

Selv om dette ikke noen månedsrekord i et skogbrukslederdistrikt, er det et utrolig bra resultat for Nord-Østerdal. Bak tallene skjuler det seg 55 forskjellige tømmerkontrakter og 24 forskjellige sortimentskoder. Til sammenlikning ligger det i gjennomsnitt 10 – 15 kontrakter bak samme volum i Glommens øvrige distrikter.

– Det er vanskelig å beskrive kompleksiteten som ligger bak denne prestasjonen, og som er dagligdags for skogbruksleder Erling Birger Semmingsen. Resultatet viser også det gode samarbeidet mellom skogeierne, entreprenørene og transportørene, sier regionsjef  Ingar Brennodden.