Fagkveld 11. april: Næringsutvikling i skog og utmark

Trysilvassdragets Skogeierlag inviterer til fagkveld for medlemmer og andre interesserte på

Skogbrukets Hus, mandag 11. april, kl. 19.00.

  • Info. om grønt kompetansesenter på Skogbrukets Hus v/ Kristian Bjørnstad
  • Info. om Jaktspot www.jaktspot.no v/ Stein Oddvar Østgård
  • Info. om Fishspot www.fishspot.no v/ Gudmund Nygaard

Møt opp og få inspirasjon til ny næringsutvikling i skog og utmark !

Enkel servering !