Hvordan lykkes med forvaltningen av ulv?

I denne artikkelen fra Svensk jakt beskrives forskjellen i svensk og finsk ulveforvaltning, og hvorfor forfatteren mener at den finske forvaltningen av ulven er mer vellykket enn den svenske.

I følge artikkelforfatteren ligger mye av årsaken til dette i finske myndigheters evne til å lytte til de menneskene som berøres og ikke minst ved å tillate jakt på ulv i de samme områdene.

Noe å tenke på også for norske myndigheter?

Til artikkelen