– Gjedda er vår laks

Daglig leder Øystein Toverud i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold vil åpne folks øyne for at grunneiere kan sitte på muligheter og potensial de ikke ser, av gammel vane, som for eksempel gjeddefiske.

Nå fører gjedda til 12,5 millioner kroner i verdiskapning i Akershus, og målet er å doble den summen.

– Nå er gjedda vår laks. Den er veldig attraktiv, forteller Toverud.

– Vi fant ut at gjedde var en populær art i Sentral-Europa. Samtidig var den ikke veldig populær i Norge, så det blir ikke særlig lokal konflikt rundt den. Vi så at gjeddesesongen er veldig lang, og at kvaliteten på gjedda vår er veldig høy. Vi har gjedder som er over en meter, og det er veldig viktig for å få attraktiv turisme. Og markedet, Sentral-Europa, var et nærmarked for oss. Folk fra Nord-Tyskland og Nederland kan komme til Akershus på et døgn, forteller han.

Går du noen år tilbake i tid, var det langt fra opplagt at gjeddefiske skulle bli suksessnæring.

– I mange områder var gjedda en ufisk. Den ble sett på som et problem, nærmest. Gjedda hadde ingen høy status, forteller Toverud.

– Milliardpotensial

Gjeddefiske er bare ett eksempel på en utmarksnæring man kan tjene penger på.

– Hvis vi er flinke til å utnytte utmarksressursene, hva er da inntektspotensialet på landsbasis?

– Det er snakk om milliarder. Østfold og Akershus er ikke området med de største utmarksområdene. Myndighetene bør tenke på hvordan man kan utvikle småskala turisme, sier Toverud.

Trekkplaster

Potensialet er mye større enn å bare selge råproduktet, mener Toverud.

– For eksempel selger man ikke bare fiskekort, men bruker fisket som trekkplaster for å leie ut husvære.

– Utmarksaktiviteter kan brukes som trekkplaster for turister utenom den tradisjonelle ferietida. Det gjør at den kan gi god økonomi. Gjeddefiske har en lang sesong, fra mai til 1. november. Det er attraktivt å leie husvære til en god pris tidlig og seint i sesongen. Midt på sommeren er sesongen litt dårlig for gjeddefiske. Da kan husværene være attraktive for utleie til andre.

– Det ligger potensial i utmarka, inntektsmuligheter som vi ser bare øker, sier han.

Mer om Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold finner du på denne linken.

Kilde: Bondebladet