Andeleiermøtene er gjennomført med godt frammøte og stor interesse

På Vinger Hotell oppsummerte styreleder Egil Magnar Stubsjøen rekken av andelseiermøter med å understeke betydningen disse møtene har for styrets arbeid.

– Årets møter har vært særdeles viktige for styret. Saken om vedtektsmessige endringer i forholdet mellom Glommen og Norges Skogeierforbund har medført reaksjoner fra både egne eiere og skogeiere i andre geografier, sa styreleder Egil Magnar Stubsjøen.

Sju andelseiermøter er gjennomført fra nord til sør, med omtrent 250 tilhørere til stede. Ved siden av å gå gjennom hendelsene i et aktivt år for Glommen, regnskapet og utsikter for 2016, gikk ledelsen grundig gjennom bakgrunn og videre arbeid med økt satsing på grunneier- og råderett.

– Mange har gitt Glommen honnør for at arbeidet med grunneierretten nå prioriteres opp. Og det haster. Eksempelvis har vi nylig sett en ny mulig dreining av tommeskruen i form av en omfattende kartlegging av friluftsområder i regi av landets kommuner. Konsekvensene kan i neste runde innebære ytterligere begrensninger i skogeiernes handlingsrom på egen eiendom, sa styrelederen.

Saken om vedtektsendringer ble ikke behandlet på årets møter. Glommen er i en prosess med Norges Skogeierforbund som blant annet innebærer behandling av en oppdatert næringspolitisk plattform som legges fram på Forbundets årsmøte i mai. Her vil en styrket ambisjon i grunneier- og råderettspørsmål være påkrevd.

Årets andelseiermøter har vært godt besøkt. Ikke minst i det nye skogeierområdet Havass, der omtrent 50 skogeiere deltok. Det var lagt opp til et omfattende program med besøk på regionkontoret på Ørje, en miniskogdag med presentasjon av feltapp-løsningen til skogbruksledere, fagtema om gjødsling og planting, og avslutning med andelseiermøte og middag. Møtet ble ledet av tidligere administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Gudbrand Kvaal, som ble valgt til ny leder av skogeierområdet Glommen Skog Havass.