Ny Innlandsplattform for rovviltpolitikken

I morgen vil Glommen sammen med 18 andre organisasjoner overlevere sin nye Innlandsplattform til Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget.

I følge oppslag i Østlendingen i dag vil regjeringen allerede førstkommende fredag legge fram stortingsmeldingen om ulv. Timingen for overrekkelsen er således perfekt.

– Det er å håpe at Regjeringen og Stortinget nå vil lytte til de av oss som er berørt av dagens ulveforvaltning. Det er helt nødvendig for å lykkes i forvaltningen av ulven, sier Jo Petter Grindstad i Glommen Skog.

Til oppslaget i Østlendingen (kan kreve pålogging)