Mjøsen og Glommen utvider samarbeidet

– Vårt felles mål er å bli blant de beste aktørene i Skandinavia som driver tilsvarende virksomhet.

– Som ledd i dette arbeidet vil vi etablere et fastere og mer strukturert samarbeid på flere sentrale områder, sier styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog og styreleder Egil Magnar Stubsjøen i Glommen Skog i en felles uttalelse.

Stubsjøen og Uggen
Styreleder Egil Magnar Stubsjøen i Glommen Skog og styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog. Fotomontasje.

Mjøsen og Glommen har en lang og felles historie og mange likheter i tømmeromsetningen med samme marked og industrikunder. Sagtømmeret foredles i hovedsak i regionale trelastindustri. Jernbanen er transportåren til kunder utenfor regionen. Dette gjelder først og fremst treforedlingsindustrien i Karlstad-området og i Østfold. Begge selskaper er eiere i Moelven Industrier ASA.

 

Du leser mer i pressemeldingen