Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Egil Magnar Stubsjøen

Glommens sentrale valgkomité har sin innstilling klar. Orientering fra valgkomitéarbeidet legges fram i andelseiermøtene med start i Sør-Østerdal i morgen.

Det endelige valget på sentrale tillitsvalgte avgjøres i Glommens årsmøte onsdag 27. april.

Årets valg har vært utfordrende fordi valgkomiteen har fått i oppgave å «slanke» styret. Etter Havass-fusjonen har styret bestått av elleve medlemmer. Ved årets valg skal antall styremedlemmer igjen ned til åtte medlemmer, hvor skogeierområdet Havass er sikret to personer. I denne omgangen har det dermed ikke vært plass til alle som gjerne kunne tenke seg å fortsette i styret.

– Valgkomitéarbeidet er både interessant og krevende. Vi skal ta hensyn til kompetanse, erfaring og kjønnsbalanse. Vi har hatt flere møter og det er foretatt intervjuer av samtlige sittende styremedlemmer og disponent. Etter en grundig vurdering av den samlede kompetansen i styret har vi kommet fram til en enstemmig innstilling, forteller valgkomiteens leder Jorunn Graff Bjørnersen fra Trysil.

Samtlige på valg

I fusjonsprosessen ble det lagt til grunn at samtlige tillitsvalgte skulle fristilles. I tillegg til ordfører, styreleder og nestleder som er på valg hvert år, er også de fire styremedlemmene på valg. Av de sittende kandidatene har Truls Holthe fra Hvass og Henriette Svenneby fra Våler frasagt seg gjenvalg.

Fusjon Havass_GS
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av sittende styreleder Egil Magnar Stubsjøen og nestleder Rolf Th. Holm.

Valgkomiteen har bestått av Anne Lene Raabe fra Nord-Østerdal, Ole Sollien fra Midt-Østerdal, Gunnar Sætersmoen fra Sør-Østerdal, Knut Aandstad fra Solør, Ivar K. Hoff fra Vinger og Odal og Stein Aasgaard fra Havass. Jorunn Graff Bjørnersen fra Trysilvassdraget har vært leder av valgkomiteen.

Dette er valgkomiteens innstilling:
Årsmøtets ordfører: Dag Rønning, Engerdal – gjenvalg
Styrets leder: Egil Magnar Stubsjøen, Tynset – gjenvalg
Nestleder: Rolf Th Holm, Havass – gjenvalg

Styremedlemmer:
Gro Svarstad, Trysil –  velges for 1 år
Anne S. Trolie, Kongsvinger –  velges for 2 år
Anne Berit Jaavall Kværner, Havass – ny – velges for 1 år
Per Olav Løken, Elverum – velges for 1 år
Rolf Th. Holm, Havass – velges for 2 år

Varamedlemmer:
1. Petter Økseter, Elverum
2. Runa Elisabeth Skyrud, Trysil
3. Johan Grindflek, Rendalen
Årsmøtets varaordfører: Geir Tjugum, Kongsvinger