Utplasseringselev fra Sønsterud møtte statssekretær i Samferdselsdepartementet

Amund Løken fra Elverum går VG2 på Sønsterud. I januar og februar har han vært utplassert i Glommen.

I løpet av den tiden han har vært utplassert har han vært med på forskjellige oppgaver sammen med våre skogbruksledere og ansatte i administrasjonen.

Denne uka fikk han møte prosjektleder i Jernbaneverket, Lise Nyvold, og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Amund Drønen Ringdal, da årsmøtet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen ble avholdt i Glommens lokaler i Elverum.

Her er hans oppsummering av årsmøtet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og forslaget til ny Nasjonal Transportplan

Arnfinn Nergård (t.v) understreker at det er viktig å få Røros- og Solørbanen elektrifisert nå. Statssekretær Amund D. Ringdal lytter.
Arnfinn Nergård (t.v) understreker at det er viktig å få Røros- og Solørbanen elektrifisert nå. Statssekretær Amund D. Ringdal lytter.