Fortsatt strømløst på Rørosbanen i lang tid

Fremhevet Helge Urstrømmen

Elektrifisering av strekningen Hamar-Kongsvinger innen 2029 og deretter Elverum-Støren vil ha stor betydning for godstransport på bane generelt og for skognæringen spesielt.

Fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan innebærer en satsing på jernbane vi ikke har sett på flere ti-år; tilsvingspor, tømmerterminaler, og elektrifisering.

– Vi er imidlertid av den oppfatning at tempoet er for lavt. En elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør gjennomføres som en del av utbyggingen av dobbeltsporet til Lillehammer. Dette vil bidra til å redusere mulig driftsstans under utbyggingen samtidig som det vil gi en raskere økning av godskapasiteten på bane mellom Oslo og Trondheim, sier Helge Urstrømmen i intervjuet på Østnytt.

Til intervjuet på NRK Østnytt

Link til planen og tilknyttetde dokumenter,

Grunnlagsdokument
Langsiktig jernbanestrategi

Presentasjon plangrunnlag