Andelseiermøter i skogeierområdene

Skogeierområdene er Glommens lokalledd og valgkrets. I andelseiermøtene i mars velges representanter til årsmøtet og her behandles Glommens årsberetning og regnskap. Vi opplever en tid hvor tidligere strukturer og samarbeidsformer settes på prøve og nye konstellasjoner oppstår. Dermed er møtene en ypperlig anledning til å bli oppdatert, høre begrunnelsene for Glommens strategier og kunne formidle synspunkter og innspill til ledelsen. Vi håper du har anledning til å delta.

Møtene avholdes etter denne planen:

  • Tirsdag 08. mars Sør-Østerdal kl 18.30 – kantina på Borgheim (Glommens hovedkontor i Elverum)
  • Onsdag 09. mars Midt-Østerdal kl 18.30 – Glommens Koppang-kontor
  • Onsdag 09. mars Oslo-skogeiere kl 18.30 – Håndverkeren Kurs- og konferansesenter
  • Fredag 11. mars Trysilvassdraget kl 16.00 – Trysil Hotell
  • Mandag 14. mars Nord-Østerdal kl 19.30 – Malmplassen Gjestegård
  • Tirsdag 15. mars Havass kl 18.00 – Ørje Brug, Brugshallen
  • Onsdag 16. mars Solør kl 18.30 – Heia Hotell
  • Torsdag 17. mars Vinger og Odal kl 18.30 – Vinger Hotell

Sakliste med bilag, samt valgkomiteens innstilling blir utsendt jf vedtektene.

Årsrapporten kan du laste ned her