Årsrapport 2015

Glommen oppsummerer 2015 som et år med høy aktivitet både på tømmer og skogkultur, og der vi har løftet opp arbeidet med grunneierretten som satsingsområde.

Glommen har levert et skaplig økonomisk resultat og gjennomført en vellykket fusjon mellom Havass Skog og Glommen Skog. Tall og fakta finner du i årsrapporten.

Årsrapporten kan du laste ned her