– Forstår Glommen godt, jeg

– Jeg forstår godt at Glommen er utålmodige i forhold til jobben vi må gjøre for å ivareta grunneiernes rettigheter. Men jeg håper sjølsagt at ikke de forlater oss, sier administrerende direktør i Skogeierforbundet, Erik Lahnstein, til Østlendingen i dag.

Nyheten om at styret i Glommen foreslår å fjerne den vedtektsfestede bindingen til Skogeierforbundet, har fått stor oppmerksomhet i skognæringen. Glommenstyret begrunner vedtaket med at kampen om grunneierrettighetene må vinnes og da må organisasjonen stå fritt til å velge hvordan. Lahnstein sier at Glommen har etterlyst et større fokus på grunneierrettigheter fra forbundets side. Dette har ført til at Skogeierforbundet framover skal ha to satsingsområder: industrietablering og grunneierrettigheter.

– Vi har brukt noe tid på andre oppgaver. Forbundet har jobbet med å øke synligheten, skaffe mer oppmerksomhet og vi har ryddet opp i økonomien. Nå kan vi se framover og har allerede styrket staben i forhold til de nye satsingsområdene, sier Lahnstein.

Tar turen til Elverum

Lahnstein er ikke villig til å spekulere i hvilke konsekvenser det vil få for forbundet dersom Glommen, som et av de største andelslagene, vil forlate skogsamvirket. Han har ingen tro på at det faktisk vil skje. Han tror på styrken ved å stå sammen og sier interessene absolutt er sammenfallende.

– Jeg har bedt meg sjøl til Elverum. Vi må snakke sammen og finne gode løsninger, sier han.

Mer om saken i Østlendingen (pdf)