– Må åpne alle mulighetene

Styret i Glommen foreslår for årsmøtet å kvitte seg med den vedtektsfestede koblingen til Norges Skogeierforbund. – Vi må tenke nytt og da må alle muligheter være åpne, sier Egil Magnar Stubsjøen til Østlendingen i dag.

Styrelederen sier at nye tider krever nye løsninger og at det er nødvendig å se på ulike løsninger for å tilfredsstille eiernes krav. Han sier videre at Glommen er midt inne i en prosess der målet er å stå sterkere rustet til å møte framtidige utfordringer.

– Vi mangler kraft til å gjennomføre oppdraget vårt. At større kunder krever større volum og mer effektivitet og presisjon er en ting. Like viktig ser vi nå at kampen om eiendomsretten blir. Vi må løfte opp eiendomsspørsmålene fordi det er våre medlemmers areal som er grunnlaget for verdiskapning. Vi er blitt presset fra skanse til skanse og er nå nødt til å se på nye måter å verne om eiendomsretten på, sier Egil Magnar Stubsjøen.

Kan ikke binde

Han sier det har foregått en stadig forringelse av eiendomsretten gjennom stadig reguleringer og båndlegginger av eiendommer uten at det gis kompensasjon til grunneierne. Dette er et område som bekymrer eierne og det har kommet klare signaler til styret om at dette må bli Glommens oppgave nummer en.

– Da er det ikke sikkert at bindingen med Norges Skogeierforbund er det rette. Styret har ingen løsning på hvordan vi skal angripe problemet eller hvem vi skal samarbeide med. Det vi ønsker med vedtaket er å åpne for alle muligheter. Da kan vi ikke ha vedtekter som binder oss, sier styrelederen.

Henvendelser i saken rettes til styreleder Egil Magnar Stubsjøen (901 23 575) eller disponent Helge Urstrømmen (901 23 768).

Oppslaget på www.ostlendingen.no leser du her (krever pålogging)