Skogkveld med fokus på nye viltarter

Høland Setskog 175 skogeiere fra Høland Setskog møtte opp på skogkveld med tema potensial og forvaltning av nye arter som har etablert seg i Østfold de siste årene.

Pål Sindre Svae fra Utmarksavdelingen Akershus og Østfold konstaterte at både dåhjort, tradisjonell hjort og villsvin er tre arter som er kommet for å bli i Østfold, riktignok i varierende omfang og geografi.

Både tradisjonell hjort og dåhjort, ofte rømt fra oppdrett, er i vekst i Østfold og vil etter hvert bli en ressurs for grunneiere. I dag er bestandene forholdsvis lokale. For dåhjort er det ikke kvoter eller minsteareal.

For villsvinets del er vi her foreløpig helt i utkanten av kjerneområdene i Sør Sverige, men i Aremark er det fast etablert en bestand og i Østfold skytes rundt 100 dyr hvert år. Bestanden er svært produktiv under gode forhold og tåler hard avskyting. Pål Sindre var tydelig på at det lå et stort potensiale i riktig forvaltning og at det var helt avgjørende at grunneierne organiserte opp tilbudet. I Sverige i dag betales det opp mot 10.000 kroner for en dags jakt på de beste biotopene og her en bestanden svært tett. Den mest populære jaktformen er drivjakt med hund. Det hersker usikkerhet rundt skadeomfanget på skog i områder med villsvin. Skader på innmark kan være betydelige, men det er gjort lite forskning på skader på skog og rotsystem der grisen herjer. Utmarkskontoret vil engasjere seg i dette framover.

– Det er mange myter om villsvinet og vi må sørge for at forvaltningen skjer i ordnede former der grunneierne tar styringen. I Sverige har det i flere områder nærmest vært «vill vest» og fritt fram. All jakt tar utgangspunktet i grunneiers tillatelse, avsluttet Pål Sindre.

Grunneierrett og organisasjonsaktivitet i nyfusjonert Glommen

Yngve Holth presenterte utviklingstrekkene i næringspolitisk arbeid og dvelte særlig ved erstatningspraksisen i Norge kontra Sverige og Naturmangfoldloven som kom i 2009. Her trenger Glommen å følge med. Vi ser stadig enkeltsaker der skogeiere og andre blir utsatt for løsninger som svekker verdiskapning på eiendommene.

– Det vi vet er at de områdene som i dag er utgangspunkt for verdiskapning, helt sikkert ikke er de samme vi legger til grunn om 20 år. Derfor er alt areal viktig. Et godt eksempel på dette er vindkraft i skog, som for 30 år tilbake overhode ikke var opp som verdibase, sa Yngve Holth.

Sentralt i organisasjonsaktiviteten står Glommens nettsider. Disse skal være interessante, inneholde standpunkter og presentere saker fra hele geografien, fra Kornsjø til Røros.

Kvelden ble avsluttet med et nydelig måltid tilberedt der og da av grillmester, Steve Westerby, basert på hjort, svin og storfe med diverse tilbehør.

Og ingen var i nærheten av å gå sultne hjem!

Høland Setskog 3