Gjødsling – gladmelding til skogeierne

I 2016 vil det bli gitt tilskudd på 40 % til gjødsling av skog.

Tilgang på nitrogen er den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker trærnes vekst. Skoggjødsling er derfor svært gunstig i forhold til økt volumproduksjon og igjen binding av karbon som er begrunnelsen for dette tilskuddet. Tilskuddet, sammen med skogfond, gjør gjødslingen til det mest lønnsomme tiltaket i skogbruket.

God kapasitet

Glommen har gjort avtaler med entreprenører. Gjødslingen utføres i hovedsak med helikopter, men på mindre arealer spres gjødselen fra bakken. Utfyllende info om endelige tilskuddssatser for Hedmark kommer senere.

Skogtyper som egner seg for gjødsling

Gjødsling anbefales spesielt for furu i hkl IV og V, men egner seg også for gran.

Kontakt oss

Meld inn ønsker om gjødsling før 1. april. Eventuelle spørsmål rette til skogbruksleder eller til Cristian Svenkerud | 901 84 753 |cs@glommen.no