Årsmøter i skogeierlagene i Glommen Skog Havass

Skogeierlagene i Glommen Skog Havass avholder sine årsmøter i løpet av februar. I møtene vil representanter fra regionen og fra sentralt hold delta.

Velkommen til årsmøtene:

Rømskog – tirsdag 16. februar kl. 18.00 – Kulturhuset Rømskog, Gamle Festsal

Høland Setskog  – onsdag 17. februar kl. 19.00 – kafeen på Hemnes, Søndrehallen

Idd – torsdag 18. februar kl. 18.00 – Bøkevangen, Prestebakke

Marker – torsdag 18. februar kl. 19.00 – Sjøglimt Leirsted

Aremark  – mandag 22. februar kl. 19.00 – Furulund

Degernes –  tirsdag 23. februar kl. 19.00 –  kafeen på Bøndenes Hus, Degernes

Berg – onsdag 24. februar kl. 18.00 – Gamle Rokke skole

SAKSLISTE:

Konstituering av årsmøtet

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 til å underskrive protokollene

Skogeierlagets årsberetning og regnskap

Valg

  • Valg til styret i skogeierlaget
  • Valg av utsendinger til skogeierområdet jf fusjonsplanen
  • Medlemskontingent er fastsatt til kr 50 jf fusjonsplanen

Orientering fra skogeierområdet Glommen Skog Havass

Foto: Smaalenene