Moelven forbedrer resultatet

Moelven-konsernet presenterte fredag et driftsresultat på 215 millioner kroner. Det er en forbedring på 50 millioner kroner.

Driftsinntektene økte med nesten ti prosent til 9.690 millioner kroner.

Morten Kristiansen, som formelt ble ansatt som toppleder i september i fjor, forklarer resultatet med omstruktureringer og fokuset på å effektivisere.

– De største omstruktureringsgrepene ligger i salget av svenske Nössemark Trä. Vi har slitt i mange år med resultatene der og erkjente at vi ikke fikk det til og bestemte oss for avvikling eller salg. Heldigvis var det interesse for sagbruket og vi fikk solgt. Videre har vi spesialisert modulproduksjonen vår på norsk side gjennom oppkjøpet av Hedalm, sier Kristiansen.

Moelven-sjefen forteller at det samtidig med omstruktureringen foregår et systematisk arbeid med å sørge for en høyere produktivitet per omsatte krone. Han forteller om et gjennomgående fokus på drift. Det handler om konkurransekraft og effektivitet.

– Det er gledelig å se at pilen peker oppover og at Moelven stadig forbedrer seg. Vi er avhengig av at selskapet står støtt og orienterer seg i riktig retning, sier Glommens styreleder Egil Magnar Stubsjøen.

Les mer på www.ostlendingen.no (kan kreve lesetilgang)