Organisering av stabstjenester og nyansettelse i Glommen

Etter fusjonen med Havass er Glommens virksomhetsområde skog inndelt i tre regioner, Hedmark, Havass og Vest. Nå vil også de regionovergripende fagområdene bli organiserer i en egen avdeling.

En del fagområder er regionovergripende, som for eksempel miljøstyringssystemer, IT-baserte oppgaver, entreprenør- og avvirkningsstrategi, skogkultur og innleie av arbeidskraft til skogkulturarbeider. Disse stabstjenestene blir plassert i en egen avdeling under ledelse av Even Ifarness.

Torgrim Fjelstad og Ingmar Eggen har fått oppgaver innenfor område miljøstyring/-sertifikat  og Christian Svenkerud innen skogkultur og arbeidskraft. Innenfor område entreprenørstrategi/ avvirkning vil Even Ifarness inneha en rolle i tillegg til Håkon Skaraberget .

Håkon_Skaraberget– Håkon Skaraberget er igjen ansatt i Glommen og vil begynne 1. mars. Han har i ett drøyt år arbeidet for John Deere og med sin totale erfaring og kompetanse er dette en person Glommen vil ha god nytte av. Andre stabsoppgaver vil komme etter hvert og vil bli underlagt samme organisering, sier skogsjef Per Skaare.