Bli med på tur til Skogfrøverket på Hamar 2. februar

Skogfrøverket på Hamar er det eneste stedet i Norge hvor man foretar klenging av kongler i stor skala.

Med klenging menes den behandlingen man gir konglene for at de skal åpne seg, slik at man får ut frøene. Frøene blir så viderebehandlet, før de selges til Skogplanteskoler, eller til kunder som sår skog. Dagens produksjonslokaler på Hamar ble bygd i 1953 og var da et av verdens største anlegg. Det er fortsatt blant de største og mest moderne i Skandinavia og utenlandske skogplanteprodusenter foretar fortsatt leieklenging hos Skogfrøverket.

Etter en eventyrlig konglehøst, både i skogen og i frøplantasjene, pågår nå klenging for fullt.

Det Norske foredlingsprogrammet på gran er langt fremme og gran fra Norske frøplantasjer konkurrerer godt både på kvalitet og vekst med annet plantemateriale. Imidlertid er det arbeidet som skjer, fra moden kongle til du mottar den ferdigproduserte skogplanta, kanskje en prosess som de fleste har litt begrenset kunnskap om. Vi håper derfor du finner tid til å bruke deler av denne dagen til et besøk hos Skogfrøverket og oppdaterer deg med den ferskeste kunnskapen om denne vesentlige delen av arbeidet med å sikre ny skog for framtiden. Vår guide på Skogfrøverket er Daglig leder Øyvind Meland Edvardsen.

Program 02.02.16:

08.45  Oppmøte på Borgheim og felles avreise med privatbiler

09.30  Ankomst Skogfrøverket

11.30  Avreise fra Skogfrøverket

12.15  Lunsj på Borgheim

På grunn av servering, ber vi om påmelding innen mandag 01.02.:

Til Glommen sentralbord: 62 43 53 00

Eller e-post: firmapost@glommen.skog.no